نمايش جزئيات محصول
سیستم جامع کارت هوشمند نظام وظیفه ایران

شرکت سها ، بنا به در خواست نيروي انتظامی اقدام به ارائه  پيشنهاد سيستم کارت هوشمند نظام وظيفه نمود. پس از تائيد طرح پيشنهادی اين شرکت توسط نيروی انتظامی ، قرارداد پياده سازی واجرای اين سيستم با شرکت توسعه وپژوهش ناجی در سال 1388به امضاء رسيد و در اسفند ماه 88 فاز صنعتی پروژه آغاز گرديد .

    صفحه قبلي
استفاده از محتوی این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد

Copy Right 2011-2012 www.sohasys.ir All Right Reserved